• VRB - Vereniging Rijschool Belang
  • VRB - Vereniging Rijschool Belang

Vereniging Rijschool Belang (VRB) heeft als primair doel: het behartigen van gemeenschappelijke, beroeps gerelateerde belangen van rijschoolhouders en rijinstructeurs in Nederland.

De VRB is van mening dat de verkeersveiligheid in Nederland gebaat is bij een gedegen rijopleiding, in welke categorie dan ook. Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat inbreng van de ervaringen van mensen die hier dagelijks mee werken van groot belang is.

De vereniging zorgt door communicatie naar en met de leden, dat de meningen van u als lid gehoord en gebundeld worden en dat deze op de juiste plek onder de aandacht worden gebracht.

Daarnaast wil de VRB ook een belangenbehartiger zijn bij conflicten met leerlingen, CRB, IBKI en andere organisaties waar u beroepshalve mee geconfronteerd wordt.

VRB streeft naar professionalisering waardoor de instructeur gewaardeerd wordt als vakdocent

VRB streeft door deze professionalisering dat de instructeur financieel gewaardeerd wordt

VRB streeft er naar dat wij als onderdeel van de keten een bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid van de toekomstige bestuurder.

Deze doelen kunnen we bereiken door met voortvarendheid en doorzettingsvermogen voor alle leden aan de slag te gaan, zodat we trots kunnen zijn op onze bijdrage om Nederland een stuk verkeersveiliger te maken.