• VRB

Als er een vliegtuig verongelukt en er honderden doden te betreuren zijn, staan de kranten er vol van. Maar dat er ieder jaar meer dan 600 doden te betreuren zijn in het verkeer, daar kijkt niemand meer echt van op. En wat ons nog grotere zorgen baart is het grote aantal zwaar gewonden. De laatste jaren is zowel in het aantal te betreuren verkeersdoden 621 in 2016, maar ook het aantal zwaar gewonden, in 2016 geschat op 21.400, een stijging te zien. Wetenschappers, onderzoekers en diverse andere (maatschappelijke) organisaties schrijven deze stijgingen onder andere toe aan het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. 

Verkeersveiligheid krijgt op dit moment in Nederland veel aandacht. De nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat Mevr. Cora van Nieuwenhuizen timmert hard aan de weg. In de  brief van 7 december 2017 schrijft zij dat er niet voor niets in het regeerakkoord staat,  aan de slag te gaan met het Verkeersveiligheidsmanifest. Het strategisch Plan van de Verkeersveiligheid loopt af in 2020. Er is overduidelijk een nieuwe impuls nodig om de verkeersveiligeheid verder te verbeteren. Niet alleen infrastructureel, maar zeker de spelers in het veld zijn belangrijke schakels.

Belangrijke schakel in deze keten zijn bestuurders, in welke categorie dan ook. Degene die aan de basis van een goed opgeleide verkeersdeelnemer staat is de rijinstructeur. In de opbouw van het nieuwe Strategisch Plan is er een duidelijke paragraaf opgenomen over Rijgeschiktheid en Rijvaardigheid. Samen met de rijschoolbranche, het CBR en het IBKI onderzoekt I&W maatregelen om de kwaliteit van de rijinstructeurs te verbeteren. Een aantal door de brancheverenigingen voorgestelde maatregelen zijn reeds in procedure gebracht, waaronder een verplichte VOG voor rijinstructeurs.

Overheden en andere instanties zagen een aantal jaren geleden door de bomen het bos niet meer. Want met wie moesten zij ruggespraak houden, standpunten afstemmen, ervaringen uit het veld vernemen, om tafel gaan zitten?

Om opleiders een stem te geven is in 2009 de Vereniging Rijschool Belang VRB  opgericht. Wilt u ook direct lid worden van een belangenvereniging die echt iets voor u doet klik dan HIER

 

Het VRB bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Eric Bakker
Vicevoorzitter: Peter van Neck
Penningmeester: Henry Schouten
Secretaris: Irma Brauers-Steijns

Bestuurslid algemeen:
Yvette Schelle-de Wit

Jos van Zuylen

Rob Steuten

 

Dit zijn onze partners

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang