• VRB

De laatste jaren laten de ongevallencijfers een stijgende trend zien. En eigenlijk is het heel raar dat niemand hier echt meer van opkijkt. Het persoonlijk leed dat hier achter ligt raakt kennelijk alleen nog maar degenen die het treft; we vinden het even heel erg en gaan over tot de orde van alle dag. Wetenschappers, onderzoekers en diverse andere (maatschappelijke) organisaties schrijven deze stijgingen onder andere toe aan het gebruik van mobiele telefoons en andere afleiding in het verkeer. Maar natuurlijk heeft het aantrekken van de economie hier ook mee te maken, er vinden veel meer verkeersbewegingen plaats.

Verkeersveiligheid krijgt op dit moment in Nederland veel aandacht. De Minister van Infrastructuur & Waterstaat Mevr. Cora van Nieuwenhuizen timmert hard aan de weg. In de  brief van 7 december 2017 schrijft zij dat er niet voor niets in het regeerakkoord staat,  aan de slag te gaan met het Verkeersveiligheidsmanifest. In december 2018 is het Strategisch Plan van de Verkeersveiligheid 2020-2030  gepresenteerd. Er is overduidelijk een nieuwe impuls nodig om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Niet alleen infrastructureel, maar zeker de spelers in het veld zijn belangrijke schakels. En de doelgroep die nog steeds oververtegenwoordigd is in de ongevallen statistieken, de beginnende bestuurder zijn de eerste twee jaren speerpunt van het SPV.

Degene die aan de basis van een beginnend bestuurder staat is de rijinstructeur. In de opbouw van het SPV is er een duidelijkeen niet mis te verstane  paragraaf opgenomen over Rijgeschiktheid en Rijvaardigheid. Samen met de rijschoolbranche, het CBR en het IBKI onderzoekt I&W maatregelen om de kwaliteit van de rijopleidingen en het rij-examen te verbeteren. Tevens wordt er nadrukkelijk ingezet op de kwaliteit van de rijinstructeur. Een aantal door de brancheverenigingen voorgestelde maatregelen zijn reeds in het wijzigingstraject WRM verwerkt, waaronder een verplichte VOG voor rijinstructeurs en een pasfoto op de WRM bevoegdheidspas. Dit alles om ongewenst gedrag te voorkomen dan wel in te dammen.

Iedereen die actief in de branche is noemt zich een inhoudsdeskundige maar altijd maar voor dat deel waar men zelf het grootste voordeel kan binnenhalen. Overheden en andere instanties zagen door de bomen het bos niet meer. Want met wie moesten zij ruggespraak houden, standpunten afstemmen, ervaringen uit het veld vernemen, om tafel gaan zitten? Reageert men money-driven of passion-driven?

Om opleiders een stem te geven is in 2009 de Vereniging Rijschool Belang VRB  opgericht. Wilt u ook direct lid worden van een branchevereniging die echt iets voor u doet en zelf met de voeten in de klei staat? Klik dan HIER

Het VRB bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Jos v Zuylen (aanspreekpunt CCV)
  • Vice-voorzitter: Rob Steuten (ledenadministratie/ beheer website)
  • Secretaris: Irma Brauers-Steijns
  • Penningmeester: Dorine van der Willik
  • Bestuurslid algemeen: Lisette van Zadelhoff (Nieuwsbrieven en promotie)

 

 

 

Dit zijn onze partners

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang