• VRB

Verkeersveiligheid krijgt in Nederland veel aandacht. Niet alleen infrastructureel maar zeker de spelers in het veld, zijn belangrijke schakels.

Als er een vliegtuig verongelukt en er honderden doden te betreuren zijn, staan de kranten er vol van. Maar dat er ieder jaar bijna 600 doden te betreuren zijn in het verkeer daar kijkt niemand meer echt van op. En wat ons nog grotere zorgen baart is het grote aantal gewonden waar de laatste jaren een stijging in te zien is.

Belangrijke schakel in deze keten zijn bestuurders, in welke categorie dan ook.Degene die aan de basis van een goed opgeleide verkeersdeelnemer staat is de rijinstructeur.

Rijschoolhouders en de rijinstructeurs in loondienst zijn niet massaal als branche vertegenwoordigd. Er zijn in Nederland, ongeveer 10000 personen die beschikken over een geldige WRM pas, waarvan er officieel bijna 7800 als rijschool actief zijn. Maar amper 15% is aangesloten bij een landelijke belangenvereniging.

Overheden en andere instanties zien door de bomen het bos niet meer. Want met wie moeten zij ruggespraak houden, standpunten afstemmen, ervaringen uit het veld vernemen, om tafel gaan zitten?

Om deze opleiders een stem te geven is in 2009 de Vereniging Rijschool Belang opgericht. Wilt u ook direct lid worden van een belangenvereniging die echt iets voor u doet klik dan HIER

 

Het VRB bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Peter van Neck,
Vicevoorzitter: Eric Bakker
Penningmeester: Henry Schouten,
Secretaris: Irma Brauers-Steijns .
Bestuurslid algemeen:
Yvette Schelle de Wit
Nico van Swam

Dit zijn onze partners

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang