• VRB - Vereniging Rijschool Belang
  • VRB - Vereniging Rijschool Belang

“De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) is het hart van motorrijdend Nederland. Wij hebben een centrale en relevante rol voor alle motorrijders, motorsporters en motorliefhebbers met onze vijf kernwaarden: PASSIE, AVONTUUR, SPORT, BETROUWBAAR en VOOR ALLE MOTORRIJDERS.

Van oorsprong is de KNMV opgericht op 26 juni 1904 als de Nederlandse Motorwielrijders Vereniging (NMV), waarna in 1917 het predicaat ‘Koninklijk’ werd ontvangen. Inmiddels hebben we 45.000 leden en zijn meer dan 300 motorclubs bij ons aangesloten.

Onze speerpunten zijn:

• Als belangenbehartiger optreden voor alle motorrijders;
• Het creëren en stimuleren van een veilig motorklimaat in Nederland;
• Het verzorgen en doorontwikkelen van hoogwaardige motorrijopleidingen voor alle niveau motorrijders / topsporters.
• Binnen de KNMV zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, ledenraad, ereleden, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.

Wat doen we?
Met passie voor motoren en motorrijden verbinden en inspireren we motorrijdend Nederland en faciliteren we hen op alle vlakken in hun hobby, sport en werk. Met onze leden en clubs gezamenlijk, organiseren we opleidingen, toertochten, reizen en motorsportwedstrijden door het hele land om het recreatief motorrijden en de motorsport te bevorderen. Daarnaast zijn we als sportbond aangesloten bij NOC*NSF, de FIM Europe en de FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme).

Motorinstructeurs
Ook voor de beroepsmatige motorrijder heeft de KNMV een opleidingsprogramma. https://knmv.nl/opleidingen/onze-beroepsopleidingen/ Denk hierbij o.a. aan de WRM-opleiding motorinstructeur (WRM-A) en de opleiding tot KNMV Gediplomeerd (motor) Instructeur. Met deze laatste opleiding verdien je het zgn. keurmerk ‘KNMV-Rijschool’. Zie deze vervolgstap als een voortgezette rijopleiding voor de motorinstructeur. Het doel is meer verdieping in voertuigdynamica, eigen rijvaardigheid, lesgeven vanaf de motor, didaktiek en coaching. Gevolg is een nog betere connectie tussen jou en je leerling. Een win-win dus!
VRB-leden ontvangen 10% korting op de KNMV cursusprijs.

Zowel VRB en KNMV zijn blij met deze samenwerking omdat we zo gebruik kunnen maken van de kennis die zich binnen onze verenigingen bevindt. We komen elkaar in de diverse klankbordgroepen tegen waarbij het vaak handig is om elkaar daar waar mogelijk aan te vullen.”