• VRB - Vereniging Rijschool Belang
  • VRB - Vereniging Rijschool Belang

Wat is de toegevoegde waarde van een lidmaatschap VRB?
VRB is georganiseerd als een belangenvereniging van en voor rijschoolhouders en rijinstructeurs. De oprichting van VRB is gebaseerd op het simpele feit dat de rijschoolwereld slecht georganiseerd was. Omdat relatief weinig rijscholen bij een brancheorganisatie aangesloten waren, heeft de branche te weinig invloed gehad op alle zaken die haar treft. Beslissingen werden zonder inspraak van de rijschoolhouders genomen. Met de oprichting van de VRB geven rijschoolhouders het heldere signaal af deze belangenbehartiging zelf ter hand te nemen en een stevig collectief te vormen dat op alle fronten meepraat over de zaken die de rijschoolhouders aan het hart gaan. Als lid staat u niet meer alleen en wordt u vertegenwoordigd door vakgenoten bij het overleg met het CBR, de politiek en andere direct of indirect betrokken organisaties zoals IBKI en SWOV.

Wat houdt actieve deelname of lidmaatschap in?
"Actief deelnemer" of "Actief lid" houdt in dat je je actief in wilt zetten voor de vereniging. Als je je wilt inzetten voor de VRB: Laat het ons dan even weten. De voorzitter neemt dan contact met je op.

Is de bijdrage voor VRB inclusief BTW?
VRB is een vereniging vrijgesteld voor BTW, dus in de bijdrage is geen BTW meegenomen. Hierdoor kunt u geen BTW verrekenen over de maandelijkse bijdrage. De contributie bedraagt € 90,-- per jaar
Waarvoor worden mijn gegevens bij VRB gebruikt?
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in een deugdelijke VRB administratie en ledenlijst. De gegevens zijn primair bedoeld voor intern gebruik. De ledenlijst wordt 1x per kwartaal bij het CBR aangeleverd voor het overzicht in Rijschoolgegevens

Worden deze gegevens door derden geraadpleegd?
Alleen wanneer u schriftelijk of via de mail zelf uw gegevens doorgeeft voor een ledenvoordeel of een volledige vermelding op de openbare ledenlijst dan kunnen derden zoals leerlingen of leveranciers uw gegevens raadplegen. Bij het lanceren van de nieuwe website krijgt ieder lid een persoonlijke pagina om eigen gegevens aan te vullen.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?
Wij houden niet van langlopende contracten en benadrukken dat lid worden van VRB maandelijks kan ingaan voor de duur van 1 jaar, en schriftelijk of via e-mail, kan worden opgezegd.

Waarom is de bijdrage VRB € 7,50 per kalendermaand?
We luisteren en geven gehoor aan de wensen van onze leden, hetgeen betekent werkzaamheden en een logisch gevolg daarvan zijn bestuurskosten.
Omdat de meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door collega's en vrijwilligers houden wij onze bijdrage betaalbaar.

Het huisregelement.

Deze vind u terug bij Downloads nadat u bent ingelogd !