• VRB

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van afgelopen maandag waarin weer een zeer éénzijdig verhaal werd geplaatst over de gang van zaken bij het indienen van een gezondheidsverklaring hebben we als bestuur gemeend toch een keer openlijk te moeten reageren naar de redactie van de Volkskrant. De rol van het CBR- de keuringsartsen- de medische specialisten maar ook van de rijschoolhouders werd verkeerd weergegeven. Niet duidelijk werd geschreven welke rol de verschillende partijen moeten spelen maar ook welke kosten door welke partij in rekening worden gebracht.

https://www.volkskrant.nl/es-b88c5ed1b

Reactie van de VRB:

Lange procedures bij het vaststellen rijgeschiktheid.

Helaas dringt het bij rijbewijsleerlingen (en hun ouders) nog steeds niet altijd door dat het traject om een Verklaring van Geschiktheid bij iemand die een vraag met JA moet beantwoorden wel eens lang kan duren.

Je stuurt digitaal een Gezondheidsverklaring in via www.mijncbr.nl en wanneer je alle vragen met Nee kunt beantwoorden heb je nog dezelfde dag die broodnodige verklaring binnen. Niets aan de hand dus, de verklaring is zolang je nog in het rijbewijs-examentraject zit onbeperkt geldig.

Maar als je ook maar één vraag met Ja moet beantwoorden kom je in een ander digitaal bakje terecht en kan het afhankelijk van hetgeen er aan de hand is langer duren. Zeker als je wordt doorverwezen naar een medisch specialist die op zijn beurt kampt met wachttijden of voor het bepalen van zijn bevin-dingen weer afhankelijk is van andere behandelende specialisten. En als je langs meerdere artsen moet dan zul je tegen nog langere afhandeltijden aanlopen. Alle digitale systemen ten spijt.

Je doet er daarom als rijbewijs leerling verstandig aan om nog voor dat je aan het rijbewijstraject begint goed na te denken of al vaststaat dat je een vraag met Ja moet beantwoorden. Je rijinstructeur zal dit zonder de medische achtergronden te willen weten bij de aanmelding ook bespreken.

Aan het CBR ben je als kandidaat alleen maar € 37,80 verschuldigd hoe lang of kort het traject duurt. Het kostenverhaal voor de medisch specialist(en): die tarieven worden door NZA vastgesteld en betaal je ook rechtstreeks aan die specialist. En wanneer een rijtest deel uit gaat maken van het traject en er een lesauto nodig is dan komen de kosten hiervoor ook voor rekening van de kandidaat. En omdat er maar op 30 CBR oproepplaatsen rijtesten worden afgenomen kan dat qua inzettijd al snel 3 lesuren beslaan.

We hopen als branchevereniging VRB dat het verhaal van Mevr. Van Wolferen geen opmaat is om me-dische zaken niet naar waarheid in te vullen. Want de ene kant van het verhaal is dat in Nederland extra steun wordt geboden tijdens de reguliere schoolopleiding aan mensen met gedragsbeperkingen maar anderzijds kan hieruit voortvloeien dat er extra en zorgvuldige procedures bij het CBR moeten worden doorlopen. Dat heeft de wetgever in Nederland in het belang van de Verkeersveiligheid nou eenmaal bepaald.

Zaken die beter kunnen en moeten daar lopen we niet voor weg, we stellen ze ook regelmatig ter dis-cussie bij het CBR, maar als derde partijen moeten worden ingeschakeld is dat niet het CBR aan te reke-nen. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om een rijbewijs te kunnen halen waarbij opgemerkt dat kandidaten met ASS bijzondere talenten hebben die we moeten koesteren.

Algemene tip: lees de rijbewijstips die het CBR samen met de 3 brancheverenigingen heeft samenge-steld.

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang