• VRB

Let op besloten nieuwsberichten zijn alleen beschikbaar als u inlogt.

 

Verkeersinzicht apart onderdeel in auto theorie-examen
Begin deze week is door het CBR bekend gemaakt dat per 1 november 2019 het theorie-examen voor de personenauto een andere indeling gaat krijgen. Het examen zal niet meer uit 2 onderdelen maar uit 3 onderdelen bestaan: gevaarherkenning, kennis en inzicht.

Met deze aanpassingen gaat de kandidaat nog beter voorbereid de weg op zodat ze veilig en verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen. Deze wijzigingen in het theorie-examen worden ook breed gedragen door ons als Verjo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bewegende beelden in boeken (QR-codes)
Verjo heeft de theorieboeken personenauto (B) gereed. De vragenboeken zijn geschikt gemaakt voor zowel voor als na 1 november 2019. Vanaf 10 oktober 2019 gaan we de vragenboeken uitleveren nieuwe stijl. De complete vragenbank inclusief beeldmateriaal is vernieuwd.

De laatste maanden hebben wij in onze theorieboeken QR-codes toegevoegd waarmee de kandidaat verkeerssituaties in bewegend beeld kan bekijken.

Meer informatie
Het CBR heeft een pagina online gezet waar u meer informatie kunt vinden over de nieuwe indeling van het theorie-examen. Deze informatie kunt u hier vinden.

Vragen
Heeft u vragen over de wijzigingen in het theorie-examen en/of de producten van Verjo dan kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop op 073 - 551 47 26 of via verkoop@verjo.nl.

Beste opleider,

Het theorie-examen auto zal vanaf 1 november wijzigen. Wij denken dat leerlingen die zich goed hebben voorbereid op
het theorie-examen hiermee een hogere slagingskans hebben en dat leerlingen die zich onvoldoende hebben
voorbereid niet meer zullen slagen. We zijn ervan overtuigd dat een betere theoretische voorbereiding leidt tot betere
(en veiligere) bestuurders en efficiënter lesgeven in de praktijk.

De komende maanden zitten we in een overgangssituatie tussen de oude en nieuwe situatie. Het is niet zo dat
leerlingen vanaf 1 november ineens nieuwe theorie moeten leren. De lesstof én de exameninhoud blijft precies
hetzelfde. Wel zal er van leerling gevraagd gaan worden dat ze ook daadwerkelijk gaan leren.

Leerlingen die dus nu over ‘oud’ lesmateriaal beschikken, kunnen zich nog prima daarmee voorbereiden op een
eventueel ‘nieuw’ theorie-examen. Net zoals leerlingen die ‘nieuw’ materiaal hebben en nog een ‘oud’ examen doen.
Onze leermiddelen zijn of worden helemaal aangepast aan de nieuwe methodiek. De meeste aanpassingen zullen rond
15 oktober gedaan worden. Als opleider hoeft u hier niets voor te doen.

De lesstof hebben we nu volgens de nieuwe onderwerpen ingedeeld. Zowel in het theorieboek als in de digitale
opleidingen. Het voordeel van dezelfde indeling tussen de examens en de lesstof is dat de leerling dan precies weet
welk onderdeel hij nog eens moet doornemen.

De samenvattingen zijn uit het theorieboek verdwenen. Daarvoor in de plaats is een uitgebreide toets gekomen.
En uiteraard hebben we alle theorie-examens aangepast naar de nieuwe methode. Bovendien kunnen onze theorieexamens
nu ook geoefend worden als verlengd examen (met meer tijd en geluid) en is het examen geschikt gemaakt
voor mensen met kleurenblindheid.

We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze ontwikkelingen veel vragen hebt. Daarom hebben we de
meeste vragen alvast in dit document opgenomen samen met de antwoorden.

Mocht u nog vragen hebben die hier niet beantwoord worden, dan willen we u vragen deze zoveel mogelijk via e-mail
te stellen aan support@lensmedia.nl.

We kunnen ons voorstellen dat ook leerlingen veel vragen hebben. Daarom hebben we ook een leerlingflyer ontwikkeld,
die we vanaf heden gratis meeleveren met onze leermiddelen.

Deze flyer is eventueel door u los te bestellen in een aantal van 50 stuks. De flyer is gratis maar we vragen alleen €3,90
verzendkosten excl. BTW. Wanneer u daar gebruik van wilt maken, kunt u dat aangegeven via support@lensmedia.nl.


Met vriendelijke groet,

Peter Somers

Per 1 november wordt het theorieexamen opnieuw ingericht. 

Download hieronder 3 stukken met belangrijke informatie;

 

- Nieuwsbrief herinrichting theorie-examen

- Onderwerpen theorie-examen auto per 1 november 2019

- Vragen en antwoorden herinrichting theorie-examen B per 1 november 2019

cbr info

Voorstel ministerie: jaar doorrijden met verlopen rijbewijs voor 75-plus

cbr 1Om de hinder voor klanten vanwege de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen bij het CBR te verlichten heeft het ministerie van I&W voorgesteld dat 75-plussers vanaf 1 december 2019 onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. >>

Voorstel ministerie: jaar doorrijden met verlopen rijbewijs voor 75-plus

 

 

Lange doorlooptijden nog niet opgelost

cbr 2Lange doorlooptijden nog niet opgelost
Sinds juli helpen we iedere nieuwe klant die een gezondheidsverklaring indient via ons nieuwe digitaal systeem. >>

 

 

 

Klantenquête uitgebreid

cbr 3Het CBR streeft naar een hoogwaardige dienstverlening. Daarom houdt het al sinds maart 2014 een dagelijkse klantenquête onder alle kandidaten voor het autopraktijkexamen. >>

 

 

ADAS-autodrop voor geslaagde B-kandidaten

cbr 4Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen krijgt sinds maandag 12 augustus een zakje ADAS-autodrop van zijn examinator. >>

 

 

 

Vervallen vrijstelling code 95

cbr 5Chauffeurs die zijn geboren voor 1 juli 1955 hebben ooit, vanwege de leeftijd, automatisch de code 95 op het rijbewijs gekregen. De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. >>

 

 

Reserveren recreatievaartexamens kan vanaf oktober bij CBR

cbr 6Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. Het gaat om het Klein vaarbewijs I en II en het Groot pleziervaartbewijs. >>

Lenoir Opleidingen biedt alle leden van VRB 10% korting op WRM bijscholingscursussen (inclusief IBKI kosten), die geboekt worden voor 1 november 2019. Dit wil zeggen dat de reservering gemaakt is voor 01-11-2019. De cursusdag zelf mag ook na deze datum plaatsvinden.

Lenoir Opleidingen verzorgt WRM bijscholingscursussen op 18 verschillende locaties in heel Nederland. Er is dus altijd een bijscholingslocatie bij jouw in de regio! Kijk op https://allesvoorrijinstructeurs.nl/startdata-cursussen.html voor een overzicht van alle bijscholingsmogelijkheden. Hier kun je ook aanmelden voor je cursus. Vermeld op het inschrijfformulier dat je lid bent van de VRB. De korting wordt dan door Lenoir Opleidingen van het totaalbedrag in mindering gebracht

Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen krijgt de komende tijd van de CBR-examinator een zakje ADAS-autodrop.

Hierop staat een link naar een game op https://slimonderweg.nl/. Daarmee leer je op een speelse manier welke rijhulpsystemen er zijn in een auto en hoe je die op een veilige manier gebruikt. Bovendien kun je leuke prijzen winnen.

Het CBR vindt het belangrijk dat ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems) veilig en verantwoord gebruikt worden. En dat start bij de beginnende bestuurder, de examenkandidaat. Daarom heeft het CBR zich aangesloten bij de ADAS-alliantie, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De ADAS-alliantie wil zich inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal 20 % te verhogen. ADAS helpen immers de mens achter het stuur. En kunnen positief bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorwaarde is wel dat de mens goed met de ondersteunende systemen om kan gaan. Een grotere uniformiteit in deze systemen helpt daarbij.

Om het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen een grotere rol te kunnen geven, doet het CBR samen met TU Delft en andere partijen onderzoek naar veilig en verantwoord gebruik van ADAS. Ook werkt het mee aan een goede voorlichting hierover. Zoals met behulp van de zakjes autodrop.

Op 29 juli verscheen er in de Volkskrant een mooi artikel van voorzitter Peter van Neck van de VRB. In dit artikel reageert Peter inhoudelijk op een eerder verschenen artikel van Josette van Wolferen betreffende het medisch traject van haar zoon die een rijbewijs wilde.

Bezoek de volgende pagina om het artikel te lezen: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/weg-naar-het-rijbewijs-kan-lang-zijn~bb1dc2c1/ 

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van afgelopen maandag waarin weer een zeer éénzijdig verhaal werd geplaatst over de gang van zaken bij het indienen van een gezondheidsverklaring hebben we als bestuur gemeend toch een keer openlijk te moeten reageren naar de redactie van de Volkskrant. De rol van het CBR- de keuringsartsen- de medische specialisten maar ook van de rijschoolhouders werd verkeerd weergegeven. Niet duidelijk werd geschreven welke rol de verschillende partijen moeten spelen maar ook welke kosten door welke partij in rekening worden gebracht.

https://www.volkskrant.nl/es-b88c5ed1b

Reactie van de VRB:

Lange procedures bij het vaststellen rijgeschiktheid.

Helaas dringt het bij rijbewijsleerlingen (en hun ouders) nog steeds niet altijd door dat het traject om een Verklaring van Geschiktheid bij iemand die een vraag met JA moet beantwoorden wel eens lang kan duren.

Je stuurt digitaal een Gezondheidsverklaring in via www.mijncbr.nl en wanneer je alle vragen met Nee kunt beantwoorden heb je nog dezelfde dag die broodnodige verklaring binnen. Niets aan de hand dus, de verklaring is zolang je nog in het rijbewijs-examentraject zit onbeperkt geldig.

Maar als je ook maar één vraag met Ja moet beantwoorden kom je in een ander digitaal bakje terecht en kan het afhankelijk van hetgeen er aan de hand is langer duren. Zeker als je wordt doorverwezen naar een medisch specialist die op zijn beurt kampt met wachttijden of voor het bepalen van zijn bevin-dingen weer afhankelijk is van andere behandelende specialisten. En als je langs meerdere artsen moet dan zul je tegen nog langere afhandeltijden aanlopen. Alle digitale systemen ten spijt.

Je doet er daarom als rijbewijs leerling verstandig aan om nog voor dat je aan het rijbewijstraject begint goed na te denken of al vaststaat dat je een vraag met Ja moet beantwoorden. Je rijinstructeur zal dit zonder de medische achtergronden te willen weten bij de aanmelding ook bespreken.

Aan het CBR ben je als kandidaat alleen maar € 37,80 verschuldigd hoe lang of kort het traject duurt. Het kostenverhaal voor de medisch specialist(en): die tarieven worden door NZA vastgesteld en betaal je ook rechtstreeks aan die specialist. En wanneer een rijtest deel uit gaat maken van het traject en er een lesauto nodig is dan komen de kosten hiervoor ook voor rekening van de kandidaat. En omdat er maar op 30 CBR oproepplaatsen rijtesten worden afgenomen kan dat qua inzettijd al snel 3 lesuren beslaan.

We hopen als branchevereniging VRB dat het verhaal van Mevr. Van Wolferen geen opmaat is om me-dische zaken niet naar waarheid in te vullen. Want de ene kant van het verhaal is dat in Nederland extra steun wordt geboden tijdens de reguliere schoolopleiding aan mensen met gedragsbeperkingen maar anderzijds kan hieruit voortvloeien dat er extra en zorgvuldige procedures bij het CBR moeten worden doorlopen. Dat heeft de wetgever in Nederland in het belang van de Verkeersveiligheid nou eenmaal bepaald.

Zaken die beter kunnen en moeten daar lopen we niet voor weg, we stellen ze ook regelmatig ter dis-cussie bij het CBR, maar als derde partijen moeten worden ingeschakeld is dat niet het CBR aan te reke-nen. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen om een rijbewijs te kunnen halen waarbij opgemerkt dat kandidaten met ASS bijzondere talenten hebben die we moeten koesteren.

Algemene tip: lees de rijbewijstips die het CBR samen met de 3 brancheverenigingen heeft samenge-steld.

Beste VRB-leden,

koninklijke onderscheidingVandaag, vrijdag 26 april 2019, is VRB-voorzitter Peter van Neck benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding heeft hij vanmorgen om 9.30 uur in het stadhuis van Rotterdam ontvangen uit handen van Burgemeester Aboutaleb.De benoeming heeft hij gekregen omdat hij opvallende prestaties heeft geleverd in zijn hoedanigheid als mede oprichter- bestuurslid en voorzitter van de VRB en nog meerdere maatschappelijke verdiensten voor de rijschoolbranche in zijn eigen kring Spijkenisse.

De voorbereidingen hiervoor waren zeer geheim, omdat het de bedoeling was dat Peter tot op het moment van de uitreiking van niets zou weten. Dat heeft wat moeite gekost, maar des te leuker was uiteindelijk de verrassing. Het is daarom ook dat wij dit nieuws niet eerder konden delen met U.

Leden die Peter vandaag persoonlijk willen feliciteren zijn tussen 15.45 uur en 18.30 uur welkom op zijn thuisadres Grutto 28 3191DD Hoogvliet

Met vriendelijke groet,

Irma Brauers Steijns
Yvette Schelle de Wit
Rob Steuten
Jos van Zuylen

vrblogo

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang