• VRB

Let op besloten nieuwsberichten zijn alleen beschikbaar als u inlogt.

 

Dat leerlingen tegenwoordig zelf hun gezondheidsverklaring in moeten vullen bij het CBR is niets nieuws. Er zijn wel veel vragen over. In de onderstaande link vind u een handig stappenplan van het CBR voor de leerling.

Gezondheidsverklaring aanvragen

Vanaf april gaan de examinatoren de WRM passen controleren van alle instructeurs. Klik hier onder op de link voor het nieuwsbericht van de Telegraaf.

Artikel Telegraaf

De divisie CCV van het CBR is deze week met een pilot gestart waarbij het ID-bewijs van kandidaten wordt gecontroleerd aan de hand van een extra echtheidskenmerk.

Voor aanvang van het examen, of een cursus, wordt altijd het ID-bewijs van kandidaten gecontroleerd. Door nieuwe technieken is het nu mogelijk om, naast de bestaande controles die met het blote oog worden gedaan of door middel van een retro-check, ook controles uit te voeren op een digitale wijze. CBR voert een pilot uit om ervaring op te doen met deze nieuwe manier van controleren.

Met behulp van een mobiele telefoon wordt de chip in het rijbewijs gecheckt. Door de chip te controleren kunnen wij zien of de gegevens die op het rijbewijs staan, bijvoorbeeld de foto en de geboortedatum, overeenkomen met de gegevens die op de chip in het rijbewijs staan. Op de chip staat niet meer informatie dan op de ID-kaart zelf.

Wanneer de gegevens niet met elkaar overeenkomen, en er sprake is van identiteitsfraude, dan wordt aangifte gedaan tegen de kandidaat. Deze procedure is gelijk aan de huidige procedure bij identiteitsfraude. De gegevens van de chip worden niet opgeslagen op de telefoon.

De pilot wordt uitgevoerd door twee examinatoren en een aantal steekproefnemers van de divisie CCV. De controles vinden plaats bij onze praktijkexamens, nascholingscursussen, toets besloten terrein en de praktijktoets. De pilot duurt een maand. Na afloop van de pilot worden de gegevens geëvalueerd en wordt besloten of de digitale controle definitief wordt ingevoerd.

Peter van Neck draagt VRB-voorzitterschap over aan Eric Bakker

Peter van Neck heeft afscheid genomen als voorzitter van Vereniging Rijschool Belang (VRB). Dat gebeurde vrijdagmiddag in Lexmond tijdens de algemene ledenvergadering van de branchevereniging. Rijschoolhouder Eric Bakker uit Vlijmen wordt het nieuwe gezicht van de branchevereniging. Hij is voor drie jaar benoemd tot voorzitter van de VRB. Daarnaast zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het bestuur.

 

Peter van Neck (69) was sinds 2012 voorzitter van de branchevereniging. Naast dankwoorden vanuit het bestuur kreeg hij ook een toespraak van René Verstraeten, financieel directeur van het CBR, die samen met algemeen directeur Petra Delsing aanwezig waren bij de bijeenkomst. Hoewel Van Neck een stapje terug doet, blijft hij voorlopig als vice-voorzitter actief voor de branchevereniging.

Bron: Rijschoolpro

Welkom op de nieuwe website van de VRB

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang